Ortopedija

Dijagnostika hromosti, Liječenje hromosti, Konzervativno liječenje luksacije kuka i lakta, Operacije
 • Ligamenta cruciata
 • Osteohondrosis disecans
 • Izolirani processus anconeus
 • Artrodeze zglobova
 • Konzervativna i operativna sanacija prijeloma ekstremiteta
  • Milerovom pločicom
  • Kinčerovim i Rašovim čavlima
  • Kiršnerovim žicama
  • Vanjskim fiksatorima
  • Priteznim vijcima
 • Punkcije zglobova
 • Burzitisi
 • Tumori i dr.